فرم سفارش قربانی    

 
::   

 توضیحات ضروری :

-         نوع سفارش خود را با توجه به نیت مورد نظر برای سفارش جدید ، عقیقه  و... انتخاب نمایید

-         هنگام ثبت عقیقه برای فردی ، اعلام نام و نام پدر ایشان در توضیحات ضروری است

-         حداقل قیمت برای سفارش یک راس گوسفند  به نیت :

-         نذر ، خونریزی 9.000.000 ریال  -  عقیقه 9.500.000 ریال میباشد

-         درصورت اشکال در ثبت سفارش قربانی (به هردلیل) ، از صفحه پرداخت آنلاین - گزینه بدون شناسه استفاده نمایید

-         پیش فاکتور پس از تایید سفارش نمایش داده میشود

به ازای سفارش آنلاین قربانی ، هیچ وجه  اضافی از شما کسر نمیشود-------------------------------* * * * *------------------------------
 
نام *   نام خانوادگی  
تلفن همراه  *  تاریخ پرداخت
مبلغ پرداخت    ریال نوع  قربانی
توضیحات
 
                                        
 
 
   
لینک های مهم

           
کلیه حقوق  مادی معنوی این پرتال متعلق به انجمن خیریه چهارده معصوم (ع) اهواز می باشد.